Matlaging for hovedkorpset i Gjallarhorn

På foreldremøtet i Gjallarhorn den 6. september 2007 ble mat til hovedkorpset diskutert.
Det var enighet om at elevene trenger å få mat på øvelsen, og det ble vedtatt at vi skulle sette opp en vaktliste for alle foreldrene, slik at matlagingen skulle gå på omgang mellom foreldrene i hovedkorpset. Noe av utgiftene til mat dekkes av korpset, noe av medlemskontingenten i korpset.

Når er det min tur?
Vaktliste for våren ble sendt på mail i begynnelsen av januar 2010, den finnes også her på siden under overskriften "Informasjon om vårsemesteret 2010" og fanen "matlaging". Vi ber alle foreldre notere seg den dagen de er satt opp som vakt! I tillegg ringer matansvarlig, Helle Olsen, til de foreldrene som har vakt et par dager før øvelsen, som en ekstra sikkerhet.
Passer ikke dagen, må man sørge for å bytte innbyrdes. Hvis man blir forhindret i siste liten, må man kan ringe matansvarlig (Helle Olsen, tlf 40616862).

Hva er mine oppgaver?
Matlaging:

Spisepausen er fra 15.00 til 15.30, mellom øvelsene for juniorkorpset og hovedkorpset. Kantina er reservert av Gjallarhorn denne ettermiddagen. Vi har ikke egen nøkkel dit, men som regel er det åpent på denne tiden. Hvis døra til kantina er stengt, kan vi be en lærer eller en av renholderne åpne. Det hender at inngangsdøra nede blir smekket i lås av en som går ut, så det kan være greit å følge med at elevene kommer seg inn når de kommer for å spise.

Hovedkorps og juniorkorps har tilsammen ca 30 musikanter. Beregn mat til 25 stk. Rester kan fryses! Vi har et matbudsjett på kr. 600,- pr. øvelse. Hva som skal serveres bestemmer den som står for maten, men kostnader over 600 kr. har korpset dessverre ikke mulighet til å dekke. Tips er suppe med noen pølsebiter og brød til, pasta, gryterett, wienerpølser, salat og brød, eller ferdigskåret brød og ferdigskåret brød/skinke eller børek.

Merk ellers at vi har 2 vegetarianere i korpset. Disse må også tas hensyn til.

Kvitteringer på det dere handler inn og betaler sendes i posten til kasserer Truls Strøm, Bjørnvn. 11, 0774 Oslo. Husk navn og kontonr.!

Har du andre spørsmål, ring gjerne matansvarlig Monica Hilsen (tlf.: 930 48 459).


Gjallarhornistene er en meget hyggelig og takknemlig flokk å servere, og de sier selv at dette måltidet er spesielt viktig for miljøet i korpset og utholdenhet og konsentrasjon resten av dagen! Lykke til!