Nytt av året:

Individuelle timer vår: Fra og med uke 1 til og med uke 22 (minus uke 8, vinterferie og uke 13, påskeferie).
Jannicke Eckhoff og August Wittemann er musikantrepresentanter dette skoleåret. Anna Harsem og Ola Rognlien er vara for dem.