Informasjon om vårsemesteret 2010:

Her kan du laste ned matlagingsliste for våren, den ble også sendt på mail til foreldre i hovedkorpset i beg. av januar.

Her er oppdatert semesterplan for våren 2010 - vær obs på visse endringer!

Betalingsforfall for vårsemesteret er 31.januar, vi sender faktura i posten.

Ta kontakt med Inga Harsem for å komme på mailinglisten dersom du ikke mottar noe fra oss. Mailadr. til alle i styret står i sidekolonnen til venstre.