Lodd!

Alle lag og foreninger trenger penger i kassa, og loddsalg er en måte å aktivisere musikantene på slik at de er med på dette arbeidet. I fjor var musikantene kjempeflinke til å selge lodd!

Vi skal også i år selge lodd for DaCapo: dette tjener korpset 20 000 på. Vi har i år valgt å la firmaet ta seg av administreringen av minimumssalget (30 lodd pr. musikant), i fjor brukte styret uforholdsmessig mye krefter på dette. Hver musikant får i år 30 lodd sendt direkte hjem til seg, og alle må selge disse loddene. Foreldrene må påse at pengene settes inn på den giroene de får tilsendt innen fristen.

Det vil i år som i fjor bli flotte premier for å selge mange lodd, styret sitter derfor på enda flere lodd enn de dere får tilsendt i posten! De av musikantene som ønsker flere lodd tar kontakt med Cecilie