Oppstart!

Første fellesøvelse for både små og store musikanter er satt til 24.august. Vi gleder oss til å se alle igjen og ønske nye musikanter velkomne til et spennende høstsemester! Det arbeides med semesterplaner, hold foreløbig ihvertfall av 16.oktober til vår store jubileumskonsert!