Matlaging og sms-service...

Monica Hilsen er matansvarlig i korpset. Hun sørger for mat på alle øvelsene i hovedkorpset, og musikantene legger vekt på at dette er svært viktig for både trivsel og konsentrasjon!
Monica pleier som en ekstraservice å sende en sms påminnelse på torsdager til de foreldrene som skal lage mat neste tirsdag. Det er ikke uvanlig at det drøyer med svar om mottatt beskjed, og det blir mye ekstraarbeid i siste liten dersom dagen likevel ikke passer.
Alle bes merke seg sin dag og evt bytte innbyrdes for å lette dette arbeidet.
Monica har mailadr: monica.hilsen@getmail.no

Lurer du på tidspunkt for kommende arrangement eller når det er din tur til å lage mat?
Sjekk www.rsio-gjallarhorn.blogspot.com for sesongplan og matliste.