Det kan i ulike sammenhenger der musikantene opptrer, bli tatt bilder av dem.
Disse bildene vil kunne komme til å bli brukt i denne bloggen, i Sekkeposten og kanskje også i skolens årlige "klassebilde-bok".

De av dere som ønsker å reservere dere mot dette bes ta kontakt med Inga Harsem i styret så snart som mulig. Tlf og e-post til alle i styret står i venstre kolonne her på bloggen.