Matlaging for hovedkorpset i Gjallarhorn

Her er et PDF-dokument med oversikt over hvilken tirsdag den enkelte forelder skal lage mat til musikantene.

Matliste forhåndsvisning

På et foreldremøte i Gjallarhorn i 2007 ble mat til hovedkorpset (nå også for juniorkorpset) diskutert.
Det var enighet om at elevene trenger å få mat før øvelsen, og det ble vedtatt at vi skulle sette opp en vaktliste for alle foreldrene, slik at matlagingen skulle gå på omgang mellom foreldrene i hovedkorpset. Noe av utgiftene til mat dekkes av korpset, noe av medlemskontingenten i korpset.

Når er det min tur?
Vi ber alle foreldre notere seg den dagen de er satt opp til å lage mat og evt bytte innbyrdes! om dagen ikke passer!
I tillegg ringer matansvarlig, Irene Sandved, til de foreldrene som har vakt et par dager før øvelsen, som en ekstra sikkerhet.Det er ikke uvanlig at det drøyer med svar om mottatt beskjed, og det blir mye ekstraarbeid i siste liten dersom dagen likevel ikke passer.
Hvis man blir forhindret i siste liten, må man ringe matansvarlig (Irene Sandved, tlf 90 57 14 47). Irene Sandveds mailadr: irene_sandved@hotmail.com


Hva er mine oppgaver?
Matlaging:
Spisepausen er fra 15.00 til 15.30, før øvelsen for juniorkorpset og hovedkorpset. Kantinen i Urbygningen er reservert for Gjallarhorn denne ettermiddagen. Vi har ikke egen nøkkel dit, men som regel er det åpent på denne tiden. Hvis døra til kantinen er stengt, kan vi be en lærer eller en av renholderne åpne. Det hender at inngangsdøra nede blir smekket i lås av en som går ut, så det kan være greit å følge med at elevene kommer seg inn når de kommer for å spise.

Hovedkorps og juniorkorps består av tilsammen 30 musikanter. Beregn mat til 25 stk. Rester kan fryses! Vi har et matbudsjett på kr. 600,- pr. øvelse. Hva som skal serveres bestemmer den som står for maten, men kostnader over 600 kr. har korpset dessverre ikke mulighet til å dekke. Tips er suppe med noen pølsebiter og brød til, pasta, gryterett, wienerpølser, salat og brød, eller ferdigskåret brød og ferdigskåret brød/skinke eller børek.

Det skal nå være satt opp en instruksjon for hvordan man skal bruke kantinens oppvaskmaskin.


Merk;
vi har 2 vegetarianere i korpset. Disse må også tas hensyn til.
3 av de eldste musikantene kommer noe senere på spilling, da de kommer fra en annen skole. Det må legges til side mat til dem! Sett det på lærernes kjøkken utenfor lærerværelset.

Kvitteringer på det dere handler inn og betaler sendes i posten til kasserer Ingar Johansen, Holmengrenda 31, 0771Oslo. Husk navn og kontonr.!

Har du andre spørsmål, ring gjerne Inga Harsem (tlf.: 48 05 64 73).


Gjallarhornistene er en meget hyggelig og takknemlig flokk å servere, og de sier selv at dette måltidet er spesielt viktig for miljøet i korpset og utholdenhet og konsentrasjon resten av dagen! Lykke til!