Takk for et fint årsmøte i går!

Det er hyggelig å se at det er så mye aktivitet og begeistring rundt Gjallarhorn. Tusen takk for det vakre fatet jeg fikk fra styre, musikanter og foreldre - det varmet! Takk til alle dere i det gamle styret - vi har jobbet godt og tett sammen og fått til en hel del. Velkommen til dere som nå går inn i nye verv i og utenfor styret. Det er en glede å jobbe for fellesskapet når man trekker lasset sammen. Jeg er så glad for at Inga Harsem overtar som styreleder- korpset er i meget trygge hender!

Takk for meg!
Cecilie Benneche